Menu

Ns Management | Lunes, 20 Julio 2020 13:21

El Consell aprova convenis amb onze federacions esportives valencianes per a la realització d'actuacions en centres de tecnificació

El Consell aprova convenis amb onze federacions esportives valencianes per a la realització d'actuacions en centres de tecnificació

La conselleria hi destinarà un total de 450.000 euros

El Ple del Consell ha aprovat els convenis de col·laboració entre onze federacions esportives valencianes i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a gestionar les actuacions de tecnificació en uns quants centres de tecnificació esportiva i desenvolupar el perfeccionament i la tecnificació dels esportistes integrats en aquests centres.

 

En concret, els convenis s'han subscrit amb les federacions d'atletisme, vela, frontenis i pilota, gimnàstica, halterofília, hoquei, judo i disciplines associades, natació, ciclisme, esports adaptats i bàdminton.

 

Aquests convenis se subscriuen en l'àmbit de les competències que, en matèria d'esport, té assignades la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, com la de regular i supervisar els centres de tecnificació esportiva i establir i executar, en coordinació amb les federacions esportives i l'Administració de l'Estat, els programes de suport a l'esport d'elit al territori valencià.

 

Per a la consecució d'aquests acords, la Conselleria hi destinarà l'any 2020 un total de 450.000 euros, a càrrec de la línia de programes de tecnificació de centres de tecnificació esportiva, d'acord amb el desglossament següent:

 

-Federació d'Atletisme: 35.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva La Petxina de València.

 

-Federació de Vela: 25.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva La Petxina de València.

 

-Federació de Frontenis i Pilota: 35.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Pilota de València.

 

-Federació de Natació: 55.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva La Petxina de València.

 

-Federació de Ciclisme: 25.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Ciclisme de València.

 

-Federació d'Esports Adaptats: 35.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva La Petxina de València.

 

-Federació de Bàdminton: 35.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva d'Alacant.

 

-Federació de Gimnàstica: 25.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva d'Alacant.

 

-Federació d'Halterofília: 25.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva La Petxina de València.

 

-Federació d'Hoquei: 25.000 euros per a activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva La Petxina de València.

 

-Federació de Judo i Disciplines Associades: 130.000 euros, dels quals 110.000 euros són per a activitats al Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Judo de València i 20.000 euros per a les activitats al Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva d'Alacant.

 

La Generalitat es compromet a col·laborar econòmicament en les activitats de tecnificació amb les federacions mencionades per a atendre les despeses de funcionament, i les federacions prepararan un projecte esportiu per al desenvolupament del programa de tecnificació esportiva, que inclourà les activitats i el pressupost previst, i que la Direcció General d'Esport haurà d'aprovar i supervisar.

 

Les federacions també es comprometen a dur a terme els programes de tecnificació esportiva per als quals es concedeixen les subvencions i a incloure els esportistes amb criteris objectius i mantindre'ls informats de la inclusió en el programa de tecnificació.

 

De la mateixa manera, faran un ús adequat de les instal·lacions del centre; faran constar en totes les activitats, actes i material de difusió i publicitat la col·laboració de la Generalitat; informaran en la seua pàgina web sobre la subvenció concedida, i se sotmetran als controls corresponents i justificaran les despeses subvencionables abans del 15 de novembre de 2020.

 


Per a consultar esta informació en el portal polse ací

Comentarios

volver arriba